Jesteś tutaj:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Firma Akcesoria Meblowe Rogala Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie (e-mail: biuro@akcesoria-rogala.pl, tel. 607 733 380) jest administratorem danych osobowych.

 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się bezpośrednio na adres e-mail: biuro@akcesoria-rogala.pl.

 3. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. W przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną oraz zakupów w sklepie stacjonarnym, decydując się na transakcję lub wystawienie faktury, osoba wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, ponieważ są one niezbędne do poprawnego wykonania usługi i dostarczenia zamówionych towarów.

 5. Dane osobowe są przechowywane dla realizacji wskazanego w formularzu celu przez okres maksymalnie 5 lat od daty ostatniej zanotowanej transakcji. Chyba, że w tym czasie osoba udostępniająca dane osobowe wyrazi chęć usunięcia lub przeniesienia swoich danych do innego administratora.

 6. Przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, także prawo do przenoszenia tych danych, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanych w zgodzie celów – prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych przysługuje również, gdy osoba je udostępniająca kwestionuje prawidłowość tych danych.

 7. Dane można modyfikować i usuwać, kontaktując się za pośrednictwem adresu e-mailowego: biuro@akcesoria-rogala.pl.

 8. Dane mogą być również przenoszone do wskazanego administratora, na wyraźną prośbę osoby zainteresowanej. W prośbie tej należy zawrzeć dane tego administratora, w szczególności dane kontaktowe. Powyższą prośbę można skierować na adres e-mailowy: biuro@akcesoria-rogala.pl.

 9. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Podanie danych osobowych przetwarzanych na cele marketingowe jest dobrowolne – niepodanie danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, a jedynie z brakiem możliwości przesyłania przez firmę informacji handlowych.

 11. Podanie danych osobowych przetwarzanych na cele realizacji zamówienia i wystawienia dowodu zakupu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przyjęcia zamówienia, ponieważ bez danych Firma nie będzie w stanie go zrealizować.

 12. Osoba podająca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dla powyższych celów w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po cofnięciu zgody dane zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że ich usunięcie byłoby niezgodne z prawem.

 13. Odbiorcami podanych danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz funkcjonariusze, pracownicy, współpracownicy organów ścigania oraz organów sprawiedliwości.

 14. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

 15. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu realizacji praw związanych z ochroną podanych danych osobowych są dostępne na naszej stronie: https://akcesoria-rogala.pl (m.in. polityka prywatności).

 16. Inspektor Danych Osobowych: Wiktoria Rogala, e-mail: wiktoria.rogala@akcesoria-rogala.pl, tel.: 607 733 380

 

 
Kontakt